Dịch vụ Vmail

Giới thiệu dịch vụ Vmail:


Vmail là dịch vụ gửi và nhận email trên điện thoại di động dưới hình thức “Đẩy email về ứng dụng trên điện thoại di động

” (hay còn gọi là Pushmail).

Thông qua đường truyền data của mạng Viettel, mỗi khi có email mới gửi đến địa chỉ thư điện tử (đã đăng ký nhận và

gửi), hệ thống Vmail sẽ tự động thực hiện đẩy trực tiếp email đó xuống ứng dụng Vmail đã được cài đặt trên máy điện

thoại di động

Các tính năng cơ bản của Vmail:

Nhận và gửi mail qua ứng dụng thông qua hình thức Push mail

Chức năng xem trước với hầu hết các định dạng file cơ bản (gif, bmp, doc …)

Nhận file đính kèm với dung lượng tối đa 500KB, gửi file đính kèm có dung lượng 200KB

Hỗ trợ nhiều email khác nhau bao gồm: Yahoo, Hotmail; Gmail, local ISP.v.v;

Hỗ trợ hầu hết các máy chủ email có POP3/ IMAP.

Hỗ trợ hầu hết các mail server có POP3/ IMAP.

Các tính năng nổi bật so với các sản phẩm tương tự của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác trên thị trường:

Hỗ trợ nhận và gửi mail yahoo

Tự động thông báo tới di động khi có email mới

Cho phép gửi, nhận email